Grus

Grus, er en gammel national belægning i Danmark, hvis smukke farvespil altid klæder et hvert haveanlæg.